{{ nfc_info.name }}

{{ nfc_info.job }}

  • Lưu và danh bạ thẻ Lưu và danh bạ điện thoại
SHOP Cá nhân Post
Thông tin liên hệ
Số điện thoại
{{ nfc_info.phone }}
Email
{{ nfc_info.email }}
Địa chỉ
{{ nfc_info.address }}
mdi-close Sản phẩm Lưu {{item.name}} {{item.price|addCommas}}đ
Sổ tay lò xo VIETSMILE 40.000đ
Point: 16.000
BV: 3.200
Sổ tay bìa da cao cấp VIETSMILE 150.000đ
Point: 60.000
BV: 12.000
Lỗi kết nối dữ liệu
Tải lại mdi-cached
Cập nhật thông tin giới thiệu Đóng Cập nhật Thêm mới liên kết cá nhân khác
Đóng Cập nhật
Liên Kết Cá Nhân Khác
Đóng Cập nhật
Xác nhận Bạn có chắc chắn muốn xóa liên kết này? Đóng Đồng ý Thông tin ngân hàng
Tên ngân hàng: {{bank.name}}
Chủ tài khoản: {{bank.account}}
Số tài khoản: {{bank.number}}